پالپکتومی , تکنیک پالپ تراپی Non Vital

پالپکتومی , تکنیک پالپ تراپی Non Vital

۱- شکل کانال های ریشه دندان های شیری ، درمان اندو را مشکل می سازد، کانال های مولر اول شیری بالغ اغلب آنقدر کوچک هستند که با ریزترین بروچ ها هم قابل دسترس نیستند . با اکریل گذاری کانال ها وحل کردن دندان در اسید نیتریک ۱۰% مشاهد شده است که در ابتدا یک کانال در هر یک ازریشه های مولرهای شیری وجود دارد وسپس با رسوب مداوم ، عاج ثانویه تنوعات در فرم کانال ها ایجاد می شود .

۲- روش های اندو دونتیک برای درمان دندان های شیری زمانی به کار می روند که الف) کانال ها در دسترس بوده ب) استخوان پشتیبان نیز طبیعی باشد.

۳- اگر مولر دوم شیری قبل از رویش مولر اول دائمی از دست برود، با حرکت مزیالی مولر اول دائمی طی رویش مشکلات زیادی ایجاد می شود . لذا تلاش زیادی برای درمان ریشه دندان مولر دوم شیری نکروزه در این حالت باید صرف شود . ضمنا حفظ وباقی مانده بیش از حد طبیعی مولر دوم شیری وقتی که دندان پرمولر دوم جانشین آن به صورت مادرزادی وجود ندارد نیز مطلوب است .

 

پالپکتومی

 

ترمیم دندان با پالپ درگیر | پالپکتومی

۱- برخی دندانپزشکان ، ترمیم دندانی را که پالپ تراپی وایتال شده هفته ها یا ماه ها به تعویق می اندازند . آنان عقیده دارند که این روش اجازه تعیین موفقیت درمان انجام شده را خواهد داد . با وجود این ، شکست پالپ تراپی معمولا تا ماه ها آشکار نمی شود و در صورت شکست ، کودک بندرت علائم حاد نشان می دهد( معمولا علائم شکست شامل تحلیل لثه پاتولوژیک وکاهش تراکم استخوان می باشد ) لذا بهتر است فاصله ی بین پالپ تراپی و ترمیم نیفتد.

۲- مولرهای شیری یا دائمی پالپوتومی یا پالپکتومی شده تاج ضعیفی دارندکه درصورت شکستگی تاج خط شکستگی ممکن ایت زیر ستیغ استخوان آلوئل باشد و ترمیم دندان را غیرعملی نماید لذا تاخیر در ترمیم دندان (سیل زود هنگام دندان ) سبب شکست درمان می شود . قرار دادن لایه ای از سمان Hard- Setting روی ماده capping که با رستوریشن محکمی دنبال می شود جهت حفظ پالپ در طی دوره التیام ضروری است .

۳- پرکردنی آمالگام ، کامپوزیت یا گلاس اینومر نوعی ترمیم فوری واغلب نهاییبرای دندان هایی با درمان پالپ هستند ( درصورتی که تاج آنها حمایت خوبی داشته باشند ) ، با این حال در سایر دندان های خلفی که پالپ تراپی شده اند به محض این که عملی باشد باید از ssc یا روکش ریختگی استفاده شود .درمان پالپ مولر شیری اغلب با قرار داده ssc در همان جلسه دنبال می شود.


کلینیک دندانپزشکی , دندانپزشکی زیبایی , دندانپزشکی ساغر