دندانپزشکی کودکان

دندانپزشکی کودکان

دندانپزشکی کودکان : همانطور که می دانید برنامه ریزی، آموزش و اتخاد تصمیمات صحیح توسط والدین در جهت انجام اقدمات پیشگیرانه و همچنین تشخیص و درمان بیماری های دهان و دندان نقش بسزایی در تضمین سلامت کودکان در حال و آینده ایفا میکند.

اهمیت نگهداری و سلامت دندان های شیری به اندازه دندان های دائمی است.  وجود دندان های شیری برای رشد کودک ضروری است. وقتی دندانهای شیری دچار درد ناراحتی و عفونت باشد علاوه بر ناراحتی و بیماری کودک و تأثیر آن بر سلامت و شادابی کودکان باعث می شود کودکان از خوردن غذا امتناع کنند و یا برای جلوگیری از ایجاد درد، غذای خود را نجویده بخورند که این مسأله باعث ایجاد دل درد و همچنین جذب نشدن غذا و عقب ماندن رشد کودک و ضعیف شدن او  می شود.