تظاهرات پریودنتال در دوره بارداری

تظاهرات پریودنتال در دوره بارداری :  ارتباط بارداری والتهاب پریودنتال سال هاست که شناخته شده است در سال ۱۷۷۸ ، Vermeeren دردهای دندانی در بارداری را مورد بحث قرارداد . درسال ۱۸۱۸ ، Pitcarin هیپرپلازی در دوران بارداری را توصیف نمود .

تظاهرات پریودنتال در دوره بارداری

علیرغم آگاهی در مورد بارداری ، واثرات آن روی بیماری پریودنتال ، فقط مدارک اختیر نشان داده اند کهارتباط معکوسی با سلامت عمومی دارد . تحقیقات فعلی دلالت دارد براین که بیماری پریودنتال ممکن است سلامتی عمومی بیمار را تغییر دهد وبه طور معکوسی روی سلامتی جنین تاثیر بگذارد که باعث افزایش خطر به دنیا آمدن بچه های با وزن کم وبچه های زود رس می شود.

بروز ژنژیویت حاملگی pregnancy gingivitis به طور وسیعی شایع است ، تقریبا در ۳۰% تا ۱۰۰% تمام زنان باردار ایجاد می شود این بیماری به وسیله قرمزی ، تورم ، هیپرپلازی وافزایش خونریزی مشخص می شود ازلحاظ بافت شناسی ، توصیف آن شبیه ژنژیویت است .

هرچند ، عوامل ایتولوژیک علیرغم تشابهات کلینکی وبافت شناسی متفاوت می باشند، اما تنوع بیماری از التاب اندک تا شدید می باشد. (شکل ۲-۳۷) بیماری می تواند پیشرفت کرده به شکل هیپرپلازی شدید ، درد وخونریزی تظاهر نماید (اشکال ۳-۳۷) تا ۶- ۳۷) سایر افزایش حجم ها که شبیه گرانولومای حاملگی pregnancy granulomas میباشد از قبیل granulomas cell giant central یا بیماریهای سیستمیک پنهان باید حذف گردند وضعیت پریودنتال قبل از بارداری ممکن است روی پیشرفت یا شدت نوسان بیماری موثر باشد همچنین هورمون های در گردش نیز دچار نوسان می شوند ناحیه قدامی دهان به طور شایع تری تحت تاثیر قرار می گیرد ونواحی بین دندانی بیشترین تمایل به درگیری را دارند .

ادم افزایش یافته بافتی ممکن است منجر به افزایش عمق پاکت شده وبالقی موقت دندان ارتباط داشته باشد التهاب ناحیه قدام ممکن است به واسطه تنفس دهانی شدت یافته که ، عمدتا در سه ماهه سوم در اثر rhinitis pregnancy تشدید می گردد . لثه شایع ترین ناحیه ای است که درگیر می شود تقریبا در ۷۰% تمام نمونه ها ) به دنبال آن زبان ، لب ها، مخاط باکال و کام احتمال گرفتاری دارند.

ترکیبات پلاک زیر لثه

مطالعات اپیدمیولوژی ارتباطی را بین میزان مراقبت خانمها (Homecara )وشدت التهاب را لثه نشان می دهد این مطالعات آشکار می نماید که ارتباط نزدیک تری بین علائم التهاب لثه ومقدار پلاک بعد از زایمان نسبت به دوران بارداری می باشد . تغییری در ترکیبات پلاک زیر لثه ، طی بارداری رخ می دهد Korma وLoesche درمطالعه خود یافتندکه درطی سه ماهه دوم ژنژیویت وخونریزی لثه ای بدون افزایش در میزان پلاک افزایش یافت ونسبت باکتری های بی هوازی به هوازی و نیز میزان B.melaninogenicus وP.intermedia (2/2 تا ۱/۱۰% )، دچار افزایش شده بود .

بیماری پریودنتال وتولدهای زودرس ، نوزادان کم وزن ، براساس تحقیقات اولیه انجام شده توسط Offenbacher ، مدارکی وجود دارد که بیماری پریودنتال درمان نشده در زنان باردار ، ممکن است عامل خطرfactor Risk قابل ملاحظه ای برای نوزادن زودرس (بارداری در کنتر از ۳۷ هفته ) ونوزادان با وزن کم (کمتر از ۲۵۰۰گرم ) باشد .

ارتباط بین عفونت دستگاه ادراری تناسلی وزایمان زودرس و وزن کم نوزاد PLBW در مطالعات انسانی وحیوانی ثابت شده است .

محققین پریودنتال ، بیماری پریودنتال را به عنوان منبع دیگر عفونت در نظر می گیرند ، از طرف دیگر آنها یافته اند مادران صاحب (با خطر اندک ) بچه های نارس PLBW در نتیجه عفونت روی می دهد،وبه طور غیر مستقیم واساسی به وسیله تولیدات باکتریایی از قبیل اندوتوکسین LPS ،Lipopply saccharide وعمل واسطه های التهابی تولید شده ازطرف مادر ، هدایت می گردد.

پاسخ ایمنی مادر

به نظر می رسد سیستم ایمنی مادردرطی بارداری دچار کاهش فعالیت می شود . عنوان شده است که این تغییرات در پاسخ دهی سیستم ایمنی مادر ، منجر به افزایش استعداد در پیشرفت التهاب لثه می شود .

میزان بالای پروژسترون درطی بارداری باعث تاثیر روی پیشرفت التهاب موضعی به وسیله down-regulation تولید IL که خود موجب کاهش مقاومت لثه در برابر فرآیندهای التهابی ایجاد شده ناشی از باکتری ها ، می شود .همچنین هورمون تخمدان تولید پروستاگلاندین ها را ، به خصوص PGE وPGE را تحریک می نماید که واسطه های بالقوه پاسخ التهابی محسوب می شود.

به وسیله پروستا گلاندین که به شکل یک سرکوب کننده ایمنی عمل می کند ، التهاب لثه هنگامی که میزان مدیاتورها بالاست ، ممکن است افزایش یابد .

سطح هورمون های جنسی

درطی بارداری ، میزان هورمون ها به طور عجیبی افزایش می یابد (۳۷-۱ BOX ) پروژسترون به میزان ۱۰۰ می رسد ، که ۱۰ برابر اوج مرحله ( luteal) قاعدگی می باشد .

اترادیول در پلاسما ممکن است ۳۰ برابر بیشتر از میزان آن در طی دوره تولید مثل باشد .

استروژن ممکن است باعث تنظیم پرولیفراسیون ، تمایز وکراتنیزه شدن سلول ها شود ، از آن جا که پروژسترون روی تراوایی عروق کوچک اثر می گذارد ، وباعث تغییر در میزان والگوی تولید کلاژن وافزایش تجزیه متابولیک فولات (که برای محافظت بافت ها لازم است ) می شود. غلظت بالای هورمون های جنسی در بافت های لثه ، بزاق، سرم ومایع شیار لثه نیز ممکن است باعث تشدید این پاسخ شود.

عمق پروبینگ ، افزایش تعداد نواحی با خونریزی وقرمزی تا یک ماه پس از زایمان افزایش می یابد ، همچنین ، مدارکی در مورد غلظت هورمون جنسی در مایع شیار لثه وجود دارد که باعث رشد پاتوژن های پریودنتال می گردد.

سایر تظاهرات دهانی بارداری

Perimy lolysis یا اروژن اسیدی دندان ممکن است درمواقعی روی می دهد که تهوع صبحگاهی یا رفلکس مری شدید باشد وباعث استفراغ های مکرر محتویات معده ای می شود .

توجه کنید که رفلکس های شدید ممکن باعث اسکار شدن اسفتکتر مری گردیده وبیمار ممکن است در مراحل بعدی زندگی به احتمال زیاد یکی از موارد GERD محسوب شود .

خشکی دهان یکی از مشکلات غالب در بین زان باردار بشمار می رود . در یکی از مطالعات این خشکی پایدار در ۴۴% افراد باردار ذکر شده است.

یکی ازیافته های نادر در بارداری ، پتیالیسم یا Sialorrhea ( افزایش ترشح بزاق ) است . این افزایش ترشح بزاق ، معمولا در هفته های دوم وسوم بارداری شروع می شود وممکن است در انتهای سه ماهه اول کاهش یابد . علت پتیالیسم هنوز شناخته نشده است ، اما ممکن است به دلیل افزایش واقعی در تولید بزاق باشد . چون بارداری زنان را در ووضعیت مخاطره آمیز ایمنی قرار می دهد، کلینیسین باید از سلامت عمومی بیمار آگاه باشد . دیابت های دوران حاملگی ، لوسمی وسایر شرایط پزشکی ممکن است طی بارداری تظاهر یابد .بیمار را مراقبت نماید . گفتگو در مورد تاریخچه پزشکی بیمار باید شامل مشکلات بارداری ، سقط جنین قبلی ، تاریخچه اخیر گرفتگی عضلانی ، ( ایجاد لکه های پوستی ) یا استفراغ های شدید باشد . سپس ، با متخصص مامایی بیمار باید در ارتباط بود تا در مورد وضعیت پزشکی ، نیازهای پریودنتال یا دندانی او وطرح درمان پیشنهادی وی بحث شود .

برقراری سلامت محیط دهانی وسطح بهداشت دهان مناسب هدف اولیه در بیمارن باردار است . یک برنامه پریودنتالی پیشگیری کننده شامل مشورت تغذیه ای وبرقراری دقیق کنترل پلاک در مطب دندانپزشکی ودر خانه باید در نظر گرفته شود .

کنترل پلاک . تمایل به افزایش التهاب لثه در دوران بارداری باید به طور آشکار به بیمار توضیح داده شود . بنابراین تکنیک های بهداشت دهان قابل قبول ممکن است در تمام دوره بارداری به بیمار تعلیم ، تاکید و مورد مراقبت قرار گیرد. Scaling ،Polishing و rootplaning ممکن است در صورت نیاز در تمام دوران بارداری انجام شود . بعضی از متخصصین استفاده از دهان شویه های ضد میکروبی با میزان الکل بالا در زنان باردار را صحیح نمی داند وترجیح می دند تا از دهان شویه های غیر الکلی استفاده شود .

فلوراید پیش از تولد . تجویز پیش از تولد مشتقات فلوراید در دوره هایی مورد اختلاف وبا جدال روبرور بوده است . اگر چه در مورد تحقیقات انجام شده ، نتایج مطلوبی عنوان شده است ، سایر مطالعات پیشنهاد می نمایند که اثرات کلینیکی مشتقات فلوراید پیش از تولد نامعلوم ومکانیسم اثر تجویز آن پیش از تولد درتوقف پوسیدگی نامشخص است.

انجمن دندانپزشکی آمریکا استفاده پیش از تولد از فلوراید را به دلیل اثرات سوء آن توصیه ننموده است . انجمن دندانپزشکی اطفال امریکا هم از این دیدگاه حمایت می نماید.

انجمن متخصصین اطفال امریکا شرایط تجویز پیش از تولد فلوراید را مورد تصویب قرار نداده است.

درمان

درمان دندانپزشکی انتخابی ، غیر از کنترل مناسب پلاک،عاقلانه است تا آن جا که امکان دارد از مراقبت های دندانپزشکی اختیاری طی سه ماهه اول ونیمه آخر سه ماهه سوم خودداری نماییم.سه ماهه اول دوره تشکیل اندام هاست که جنین به مقدار زیادی تحت تاثیر اثرات محیطی می باشد در نیمه آخر سه ماهه سوم ، خطر زایمان زود رس وجود دارد ، زیرا رحم نسبت به تحریکات خارجی خیلی حساس است . از معاینات طولانی مدت باید پرهیز نمود چون زنان ، در این دوره وضعیت نامطلوبی دارند به علاوه ، سندروم افت فشار در حالت Supine hypotensive syndrome ) ممکن است ایجاد شود . ورید اجوف تحتانی (inf-erior vena cava ) به وسیله سنگینی رحم تحت فشار قرار می گیرد . دراثر اختلال در بازگشت وریدی ، این فشار باعث افت فشار خون مادر کاهش بازده قلبی ومتعاقبا موجب از دست دادن هوشیاری خواهد شد معمولا می توان با چرخش بیمار به سمت چپ خود از Supine hypotensive syndrome جلوگیری نمود .

لذا منجربه حذف فشار روی vena cava وموجب بازگشت خون از اندام تحتانی و نواحی لگن خواهد شد . یک بسته نرم ۶ اینچی (مثل حوله تاشده ) جهت پیشگیری درسمت راست بیمارزمانی که برای درمان کلینیکی متمایل می شود بایستی قرار داده باشد


کلینیک دندانپزشکی , دندانپزشکی زیبایی , دندانپزشکی ساغر