بلوغ و درمان پریودنتال

بلوغ و درمان پریودنتال : در تمام دوران زندگی خانم ها ، شرایط هورمونی ، هر نوع تصمیم گیری در مورد درمان پریودنتال را تحت تاثیر قرار می دهد . از نظر تاریخی ، این درمان ها گرایش جنسی داشته است . هرچند ، با پیدایش تحقیقات جدید نقش موثر تاثیر سیستمیک منحصر به فرد آن روی بافت های دهان ، پریودنتال وایمپلنت ارائه شده است . مراقبت های تخصصی بهداشت دهان ، آگاهی ( اطلاعات ) وتوانایی های زیادی در ارتباط با تاثیرات هورمونی مرتبط با روند تولید مثل فراهم کرده است .

 

بلوغ و درمان پریودنتال

 

پاسخ بافت های دهان وپریودنتال ممکن است دچارتغییر وباعث ایجاد معضلاتی در ارتباط با تشخیص ودرمان شوند.

بلوغ و درمان پریودنتال

بلوغ بین متوسط سنین ۱۱ تا ۱۴ سال در بیشتر زنان روی می دهد یک افزایش تولید در هورمون های جنسی (استروژن وپروژسترون ) اتفاق افتاده که نسبتا در طی مابفی دوره باروری ثابت باقی می ماند .همچنین شیوع ژنژیویت بدون افزایش در میزان پلاک افزایش می یابد .

مراقبت

در طی بلوغ، آموزش والدین یا اولیاء قسمتی از درمان موفقیت آمیز پریودنتال محسوب می شود .مراقبت های پیشگیری ، شامل یک برنامه بهداشت دهانی قوی کا با نشاط نیز باشد ، می گردد ، نمونه های خفیف تر ژنژیویت به scaling and root planing همراه با تقویت مستمر بهداشت دهان پاسخ خوبی می دهد . نمونه های شدیدتر ژنژیویت نیز ممکن است نیاز کشت میکروبی دهان شویه های ضد میکروبی وکاربرد موضعی دارو یا درمان با آنتی بیوتیک باشد ، ویزیتهای کنترل جهت حفظ سلامت انساج پریودنتال ممکن است بیش از حد متعارف لازم باشد ، به ویژه موقعی که عدم ثبات پریودنتال ممکن است بیش از حدمتعارف لازم باشد ، به ویژه موقعی که عدم ثبات پریودنتال مشاهده شود.

کلینیسین باید اثرات داخل دهانی استفراغ های مزمن وبالاآوردن محتویات معده را در بافت هی داخل دهانی تشخیص دهد ، زیرا این گروه سنی مستعد اختلالاتی در خوردن ، وبه طور مشخص دچار پر اشتهایی روانی )bulimia وکم اشتهایی عصبی (anorexia nervosa) می باشد .perimylosis اروژن صاف (مینا وعاج) به طور خاص در سطوح لینگوال دندان های قدامی ماگزیلا ، برحسب تدام وتکرار این رفتار متغییر می باشد . همچنین ، بزرگ شدن غدد پاراتید گاهی غدد sublingual در ۱۰% تا ۵۰% بیماران که در خوردن ونوشیدن زیاده روی می کنند یا از مواد مسهل استفاده می نمایند تخمین زده شده است بنابراین کاهش میزان جریان بزاق نیز ممکن است وجود داشته باشد . که منجر به افزایش حساسیت غشاء مخاطی دهان ، قرمزی لثه واستعداد به پوسیدگی خواهد شد .


کلینیک دندانپزشکی , دندانپزشکی زیبایی , دندانپزشکی ساغر